DSC 3364 edit

Vastgoed met meerwaarde
voor onderneming en omgeving

Vind ruimte
om te ondernemen

Vanuit een eigen visie op innovatieve projectontwikkeling laat Hexagon bestaande bedrijventerreinen herleven. Dat doen we door kwalitatieve kmo-units en projecten op maat te ontwikkelen, steeds aan de hand van een doordachte en duurzame aanpak. Daarbij trekken we volop de kaart van reconversie. Oude terreinen worden vooruitstrevende plekken waar bedrijven ruimte en inspiratie vinden om te groeien.

Zo drukken wij onze stempel

Duurzaam ontwikkelen

Een duurzame aanpak vertaalt zich in elk aspect van een Hexagon-project. 
Van bouwtechnieken over samenwerkingen tot de bestemming van het project: 
alles is geënt op een bloeiende toekomst voor mens en omgeving.

Respect voor de omgeving

Vanuit onze afkeer voor versnippering selecteren we onze locaties zorgvuldig en laten we open en groene zones ongemoeid. We zetten in op duurzame initiatieven, om de natuur haar verdiende balans terug te geven en biodiversiteit te stimuleren.

Optimale invulling van de ruimte

Ruimte is schaars in Vlaanderen.
Daarom focussen we op de reconversie van bestaande sites en vullen we de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk in met een maximaal aanbod van faciliteiten.

Een eigen filosofie en aanpak

We bouwen vooruitstrevende plekken in een boeiende architectuur met aandacht voor aanstekelijke bedrijvigheid. Geen anonieme sites maar uitnodigende projecten die als incubator fungeren zodat bedrijven een netwerk kunnen vormen en elkaar automatisch versterken.

HEXAGON 6 X8 A7999 MOQO HR 2

“We bouwen
vooruitstrevende
plekken in een boeiende
architectuur met aandacht
voor aanstekelijke
bedrijvigheid.”Jelle Vandendriessche

Bestuurder Hexagon

Contacteer Hexagon
297.600 m² ontwikkeld
50.325 m² groenruimte gecreëerd
146 bedrijfsunits ontwikkeld
123 units in opbouw
224 units in ontwikkeling
06 brochure a4 vert 1

Download ons magazine
en laat je inspireren
om te ondernemen.

Download het Hexagon-magazine
HEXAGON 6 X8 A8276 MOQO HR

Verkoop jouw projectsite
in alle vertrouwen
aan Hexagon

Hexagon is steeds op zoek naar gronden en gebouwen met potentieel voor ondernemers. Heeft jouw site of terrein nood aan reconversie of kijk je uit naar een koper? Wij brengen oude terreinen opnieuw tot leven.

Meer over onze werkwijze